Ingatlanvásárlás és osztatlan közös tulajdon? Megmutatjuk, hogy mit kell tudnod!

A tulajdon fogalma azt jelenti, hogy a tulajdonos a tulajdonában álló ingatlant vagy ingóságot használhatja, elsajátíthatja, elidegenítheti és megváltoztathatja. A tulajdonos ezeket a jogait hagyományos értelemben véve kizárólagosan gyakorolhatja.

#szponzorálttartalom

A tulajdonlás nem létezik a többi ember és a társadalom azon elismerése nélkül, hogy az adott tulajdon valóban a tulajdonoshoz tartozik.

Ez eddig meglehetősen egyszerűnek hangzik. De vajon mi a helyzet akkor, ha egy tulajdonnak több tulajdonosa van?

Mit jelent az osztatlan közös tulajdon?

Az osztatlan közös tulajdon olyan jogi koncepció, amikor több személy együtt birtokol egy vagyontárgyat vagy ingatlant anélkül, hogy külön-külön meghatározott tulajdoni részük lenne. Ebben az esetben a közös tulajdonosok egyenlő mértékben osztoznak az adott vagyonrészen.

Az osztatlan közös tulajdon általában akkor jön létre, amikor egy vagyontárgyat vagy ingatlant több személy együttesen szerez meg, például örökségként vagy vagyonmegosztással. Az osztatlan közös tulajdonban minden tulajdonosnak azonos joga és felelőssége van a tulajdonrész felett.

Az osztatlan közös tulajdon esetében a közös tulajdonosoknak közösen kell döntéseket hozniuk a tulajdoni rész felhasználásával kapcsolatban. Ez néha problémákat okozhat, különösen, ha a tulajdonosok véleménye különbözik egymástól.

A tulajdonosok megegyezése vagy bírósági eljárás szükséges az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséhez. Ennek során az ingatlan eladásra kerülhet, és az eladásból származó összeget a tulajdonosok között osztják fel.

Az osztatlan közös tulajdon kezelése és felosztása kihívásokkal járhat, és a közös tulajdonosoknak megfelelő együttműködést és kommunikációt kell kialakítaniuk. Fontos, hogy a tulajdonosok jogai és érdekei megfelelően érvényesüljenek, és érdemes lehet szakértőtől jogi tanácsot kérni a folyamat zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

Milyen problémákat jelent az osztatlan közös tulajdon?

Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonosok egy eszmei hányaddal rendelkeznek a közös tulajdonból. Sajnos a legtöbb bonyodalmat ennek a tulajdonrésznek az eszmei volta okozza. Ez a tulajdonosi hányad ugyanis nem mond semmit arról, hogy a tulajdonosok az ingatlan mely részeit használhatják és milyen feltételek mellett.

Az osztatlan közös tulajdon esetén jogilag a használat, a költségek és a haszon közös. Fontos, hogy a tulajdoni hányad a joggyakorlásban való részesedést jelöli és nem szabad szó szerint érteni (hiszen, ha az adott terület lenne tulajdoni hányadokra osztva, akkor nem kellene beszélni az osztatlan közös tulajdonról).

Jellemzően hivatalos megállapodás nélkül is kialakul valamilyen használati felosztás, de egy ilyen helyzet rengeteg vitát szíthat, illetve aggodalmat és feszültséget kelthet a tulajdonosokban. Ezt érdemes elkerülni azzal, hogy használati megosztási megállapodást köttök és rögzítitek az igénybevételi felosztást.

Az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos másik legnagyobb probléma a közös döntéshozatal szokott lenni. Az ingatlannal kapcsolatban vannak olyan kérdések, aminek elhatározásához egyhangú határozatra van szükség (ilyen például az ingatlan megterhelése, a használatba adás, a haszonélvezeti jog kiadása vagy a tulajdonjog átruházása). A használat vagy a hasznosítás kérdéseiben jellemzően elég a többségi szavazás, amelyben a tulajdonosok a tulajdoni hányaduknak megfelelően számítanak.

A harmadik legjelentősebb probléma az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatban az eladhatóság kérdése. Egy ilyen státuszban lévő ingatlan ingatlanpiaci értéke nem olyan magas, hiszen számos bonyodalommal járhat a megvásárlása. Eladóként számolnod kell azzal a kötelességeddel, hogy a többi résztulajdonos számára biztosítanod kell az elővásárlási jogot, illetve erdő vagy mezőgazdasági terület esetén a bonyolult adminisztrációs folyamattal is meg kell küzdened.

További gondokat eredményezhet az, hogy az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanoknak gyakran csak egy közös mérőórája van. Így nehéz lesz elosztani a költségeket, ráadásul egy másik résztulajdonos által be nem fizetett számla rád nézve is kellemetlen követkeményeket jelent.

Egy másik gyakran emlegetett nehézség, hogy osztatlan közös tulajdon esetén nem olyan egyszerű a hitelfelvétel. Ahhoz, hogy a kölcsön lehetséges legyen, meg kell felelned egy sor feltételnek.

Megszüntethető az osztatlan közös tulajdon?

A fent felsorolt kellemetlenségek elolvasása után joggal merül fel benned a kérdés: vajon megszüntethető valahogyan az osztatlan közös tulajdon? Szerencsére nem te vagy az egyetlen, akiben ez az igény megfogalmazódott, így a válasz igen!

Egy 2021-ben hozott törvénynek az a célja, hogy az osztatlan közös tulajdon miatt kialakult bonyolult helyzeteket és viszonyokat megszüntesse. A törvény kiemelten foglalkozik a közös tulajdonban lévő termőföldek helyzetével. A törvény által kijelölt megoldási formák közé tartozik

  1. a bekebelezés
  2. a megosztás
  3. és a kisajátítás.

Megosztásra akkor kerülhet sor, ha az annak eredményeképpen kapott területek is jól hasznosíthatóak és megfelelő méretűek lesznek.

A bekebelezés alatt azt értjük, hogy az egyik résztulajdonos kivásárolja a többi tulajdonost a tulajdoni hányadából, és így egy kézbe kerül az ingatlan. Kisajátítás akkor következik be, ha nagyon magas a résztulajdonosok száma. Ilyen esetben az államra száll az ingatlan, a korábbi tulajdonosok pedig kárpótlást kapnak.

Comments are closed.

Navigate